Gedegen en flexibel opleiden en ontwikkelen

Gedegen en flexibel ontwikkelen van schoonmaakprofessionals begint op de eerste dag dat een medewerker bij een organisatie komt werken.

Het vraagt om een systematische, flexibel inzetbare aanpak. SVS-TrEx biedt dit.

Snel wegwijs en inzetbaar

Je wilt dat een nieuwe medewerker snel wegwijs wordt in de organisatie en van daaruit verder kan groeien.

Het inwerkprogramma, dat in de eerste 2 weken door de nieuwe medewerker wordt doorlopen, biedt de gewenste basis.

Gedegen basis

Na een soepele introductie volgt het leggen van een solide basis met een basisopleiding schoonmaken. Deze opleiding volgt nadat een medewerker ongeveer een half jaar in dienst is.

De opleiding is toegespitst op de werksituatie van de medewerker.

Flexibele ontwikkeling

Nadat de basis is gelegd, kunnen schoonmaakprofessionals zich verder ontwikkelen; binnen hun functie, als specialist of naar een leidinggevende functie.

Of moet een medewerker snel kunnen worden ingezet in een ander werkveld? Dan zijn er korte instructiepakketten waarmee een schoonmaakmedewerker snel kan worden voorbereid op werken in een andere sector.

Ondersteuning op de werkvloer door coach, app, e-learning en (her-)instructie

Inwerkprogramma

In het inwerkprogramma wordt de nieuwe medewerker snel wegwijs gemaakt in zijn nieuwe werk, werkomgeving en organisatie.

Hierin heeft hij zelf een actieve rol en wordt ondersteund door een coach.

Een nieuwe medewerker doorloopt het inwerkprogramma gedurende de eerste 2 weken van zijn dienstverband.

Het inwerkprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

E-learning
Praktische informatie voor beginnende schoonmakers (o.a.):

 • schoonmaakregels
 • ergonomie
 • veiligheid
 • hygiëne

E-learning
Welkom bij …

 • Introductie organisatie
 • huisregels
 • wat en hoe?

E-learning
Schoonmaakmethoden (keuze uit o.a.):

 • Kantoren
 • Gezondheidszorg
 • Hotels
 • Enzovoort

Toetsing
Gedurende het inwerktraject worden de kennis en vaardigheden getoetst:

 • online kennistoets
 • vaardigheidstoets beoordeeld door coach

Certificaat
Wanneer de nieuwe medewerker het inwerkprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt hij/zij een certificaat.

De nieuwe medewerker wordt ondersteund door een coach (leidinggevende). De coach krijgt op zijn beurt ook ondersteuning in de vorm van een digitale coachhandleiding met tips & tricks.

Basisopleiding schoonmaken (met module naar keuze)

Schoonmaken is een vak. De Basisopleiding Schoonmaken van SVS is hét vertrekpunt voor alle nieuwe en huidige schoonmakers.

Deze praktijkgerichte opleiding sluit naadloos aan op de door de RAS vastgestelde eindtermen.

De Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet. De deelnemers leren praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord schoonmaken.

De opleiding is een zogenaamde blended opleiding, bestaande uit praktijktraining en e-learning.

De opleiding kan worden afgestemd op de praktijk van de schoonmaakmedewerker. Aanvullend op de basisopleiding zijn verschillende specifieke modules mogelijk.

Basisopleiding Schoonmaken

Module Gezondheidszorg Cure

Module Gezondheidszorg Care

Module
Hotels

Module
Recreatie-bungalows

Groeien

Vanuit de basis gelegd met de Basisopleiding kan een medewerker zich verder ontwikkelen:

 • binnen de eigen functie
 • naar een specialistische functie
 • naar een leidinggevende functie
 • naar een andere branche

Binnen de eigen functie

Alleen opleiden is niet voldoende. Enige tijd na afronden van een opleiding zal een deelnemer een deel van het geleerde weer vergeten zijn.

Om ervoor te zorgen dat een schoonmaakmedewerker te alle tijden toegang heeft tot ondersteuning, kan de app van SVS worden gebruikt. Vraagt een medewerker zich af; Hoe zat het ook alweer? Dan kan hij de app raadplegen.

Met onder andere instructievideo’s en werkinstructies in beeld en tekst wordt de gebruik vooruit geholpen. 

Naar een specialistische functie

SVS heeft een groot scala en opleidingen voor specialistisch schoonmaakonderhoud. Een greep uit het assortiment:
 • Vloeronderhoud
 • Operatiekamers
 • isolatiekamers
 • Foodreiniging
 • Glasbewassing
 

Naar een leidinggevende functie

Heeft een schoonmaakmedewerker leidinggevende kwaliteiten en ambitie om binnen de organisatie door te groeien naar een leidinggevende functie, dan biedt SVS twee opties:

Introductietraining Leidinggevenden

Deze training is bestemd voor (aankomend) direct leidinggevenden die daarnaast ook zelf schoonmaken (de zg. ‘meewerkend leidinggevenden’) en geeft hen meer inzicht in hun taken en verantwoordelijkheden.

Basisopleiding Direct leidinggevenden

Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke spilfunctie binnen het schoonmaakproces. Zij hebben dagelijks contact met schoonma(a)k(st)ers, leidinggevende, klanten en gebruikers van het object. Om hun functie en rol binnen het bedrijf goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij beschikken over communicatieve vaardigheden. Met name in de begeleiding van de medewerkers is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de medewerkers op een meer coachende wijze te begeleiden, in plaats van directief, en daarnaast dat zij zeer oplossingsgericht te werk gaan. Deze onderwerpen komen in deze opleiding aan de orde.

Naar een andere branche

De huidige schoonmaakmarkt vraagt om een flexibele inzet van schoonmaakprofessionals. Het ene moment, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, kan het nodig zijn om extra schoonmaakmedewerkers in te zetten in de recreatiebranche. Terwijl op een ander moment de vraag vanuit de gezondheidszorg juist extra groot is.

Reden te meer om in te zetten op een flexibele inzetbaarheid van schoonmaakmedewerkers. de schoonmaakmedewerkers hebben een basisopleiding, maar missen net de branche-specifieke kennis en inzichten.

SVS heeft hiervoor zogenaamde brede inzetbaarheidspakketten. Deze pakketten bestaan uit e-learningmodules waarin de specifieke zaken met betrekking tot schoonmaken in een specifieke branche worden behandeld.

Voorbeelden van brede inzetbaarheidspakketten

Gezondheidszorg – Ziekenhuizen

 • hygiëne (handhygiëne en persoonlijke hygiëne)
 • reinigen van patiëntenkamers
 • reinigen van isolatiekamers
 • reinigen van kamers met cytostatica
 • desinfectie

Gezondheidszorg – Verpleging en verzorging

 • hygiëne (handhygiëne en persoonlijke hygiëne)
 • reinigen van cliëntenkamers
 • reinigen van isolatiekamers
 • desinfectie

Hotels

 • reinigen van hotelkamers
 • communicatie en hospitality